IRC ChanServ Komutları

Chanserv Komutları

UnreaL IRC ChanServ Komutları

Genel Chanserv Komutları

Register

Kanal Kaydetme (Register Komutu)

IRC Ortamında Bir KanaLı Kaydetmek için Aşağıdaki Komut Satırını Kullanabilirsiniz.

Kullanım şekli: /cs register #kanaladı şifre açıklama

Örnek: /cs Register #sohbet 12345 Samimiyet

Kanal Şifresi Girme (identify Komutu)

Kayıt aLtına aLınmış Bir KanaLın Şifresini Girerek, KanaLın Tüm Yetkilerini eLimize aLmış oluruz.

Şifreyi girdiğimiz zaman kanal sahibi olmuş oluruz.

Kullanım şekli: /cs identify #kanaladı şifre

Örnek: /cs identify #sohbet 12345

KanaL Silme Komutu (Drop):

Kanalın ChanServ veri tabanından kaydını silmemizi sağlar.

Bu sayede kanalı kayıt ederken alınmış olan (+r) modu, (-r) moduna çevrilir ve kanal droplanmış olur.

Kullanım şekli: /cs drop #kanaladı şifre

Örnek: /cs drop #sohbet 12345

Not: Droplanacak kanalın,mutlaka kayıtlı olması gerekir.Kayıtsız kanal droplanamaz.

KanaL Bilgisi Görme Komutu (Info):

Kanal hakkında bilgi almamızı sağlar.

Bu bilgiler;

– Kanal sahibi

– Kayıt tarihi

– Son kullanım tarihi

– Topic

– Kanal modları

– Kanal’ın Web Adresi & E-Mail adresi gibidir.

Kullanım şekli: /cs info #kanaladı

Örnek: /cs inFo #sohbet

KanaL Bilgilerini EmaiL Adresine Gönderme Komutu (Sendpass)

Kanalın şifresini öğrenmek için kullanılır.Şifre kanalı kayıt eden nick’in e-mail adresine gider.

Kullanım şekli: /cs sendpass #kanaladı

Örnek: /cs sendpass #sohbet

ChanServ İşlemleri:

Kick

Kanalda bir nick’i Uzaklaştırmamızı sağlar

Kullanım şekli: /cs kick #kanaladı nick

Örnek : /cs nick #sohbet Cellat

KanaL Başlığı Yazma Komutu (Topic)

Kanala Başlık (Topic) Yazmak için kullanılır

Kullanım şekli: /cs topic #kanaladı yenitopic

Örnek : /cs Topic #sohbet www.SohbetSizsiniz.Com Sohbet Sunucumuza Hoşgeldiniz..

Status

Kanalda bir nick’in access yetkisine bakmamızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs status #kanaladı nick

Örnek: /cs Status #sohbet Sima

KanaLda Yetkilierin Kendi Banlarını Açma Komutu (Unban)

Kanalda kendi banınızı açmanızı Sağlar

Kullanım şekli: /cs unban #kanaladı nick

Örnek: /cs unban #sohbet Sima

ChanServ Access işlemleri

Access;

– KanaLda Yetki Ekleme;

Bir nick’e kanalda yetki vermemizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs access #kanaladı add nick seviye

Örnek: /cs access #sohbet add Sima 50

Not: Standart bir UnreaL içinde Access seviyeleri şu şekildedir;

  • 1-39 [ (+) Voice ]
  • 40-49 [(%) Halfop]
  • 50-99 [(@) Aop]
  • 100-999 [(&) Sop]

KanaLda Access Silme;

Kanalda bir nick’in yetkisini silmemizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs access #kanaladı del nick

Örnek: /cs access #sohbet del Sima

Liste;

Kanalın access listesini görmemizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs access #kanaladı list

Örnek: /cs access #sohbet list

Numaralı listeleme;

Access listesinde belirli numaralar arası olanları listeleriz.

Kullanım şekli: /cs access #kanaladı list No-No

Örnek: Kanalımdaki 3 ile 8 arası olan access listesini görmek istiyorum.

Cevap: /cs access #kanaladı list 3-8

Chanserv Op İşlemleri

Protect

ChanServ üstünden bir nick’e koruma vermenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs protect #kanaladı nick

Örnek: /cs protect #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:+a Sima

DeProtect

ChanServ üstünden bir nick’in korumasını almanızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs deprotect #kanaladı nick

Örnek: /cs deprotect #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:-a Sima

Op

ChanServ üstünden bir nick’e op vermenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs op #kanaladı nick

Örnek: /cs op #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:+o Sima

Deop

ChanServ üstünden bir nick’in opunu almanızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs deop #kanaladı nick

Örnek: /cs drop #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:-o Sima

Halfop

Chanserv üstünden bir nick’e halfop(+h) vermenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs halfop #kanaladı nick

Örnek: /cs Halfop #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:+h Sima

DeHalfop

Chanserv üstünden bir nick’in halfopunu almanızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs dehalfop #kanaladı nick

Örnek: /cs dehalfop #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:-h Sima

Voice

ChanServ üstünden bir nick’e voice(+v) vermenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs voice #kanaladı nick

Örnek: /cs voice #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:+v Sima

Devoice

Chanserv üstünden bir nick’in voicesini almanızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs devoice #kanaladı nick

Örnek: /cs devoice #sohbet Sima

*** ChanServ mod değiştirdi:-v Sima

Chanserv Set Komutları

TopicLock

Kanalın topic kilidini açıp kapatmanızı sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı topiclock on/off

Örnek: /cs set #sohbet topiclock off

Örnek: /cs set #sohbet topiclock on

URL

Kanala url kısaca (Web) adresi eklemenizi yada değiştirmenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı url urladresi

Örnek: /cs set #sohbet url www.SohbetSizsiniz.Com

E-Mail

Kanalın e-mail adresi eklemenizi yada değiştirmenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı email email@adres

Örnek: /cs Set #sohbet email Ornek@Gmail.Com

Secure

Kanalın güvenlik opsiyonlarını açmak/kapamak için kullanılır.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı secure on/off

Örnek: /cs Set #sohbet secure on

Örnek: /cs Set #sohbet secure on

SecureOps

Access Listesinde oLmayan Kişilerin KanaLda Yetki aLmasını Yasaklar..

Kullanımı: /cs set #kanaladı secureops on/off

Örnek: /cs Set #sohbet secureops on

Örnek: /cs Set #sohbet secureops off

Enforce

Kanalın mod korumasını sağlar.

Bu sayede ” A ” nick’i, ” B ” nickini istede op yada deop yapamaz.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı enforce on/off

Entrymsg

Kanala giriş mesajı atmanızı sağlar.

ChanServ topic harici 2.topic sayılır.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı entrymsg mesaj

Örnek: /cs Set #sohbet entrymsg Hoşgeldiniz

Mlock

Kanal modelerini chanserv tarafından sabit olarak kitlemenizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı mlock +/-modeler.

Örnek: /cs set #sohbet mlock +sCp

Private

Kanalı “/list” komutunda gizler.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı private on/off

Örnek: /cs set #sohbet private on

Restricted

Yetkisi olmayanlar dışında kanala giriş yapılamaz

Access listte olmayanlar giremez.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı restricted on/off

Örnek: /cs set #sohbet restricted on (Aktif)

Örnek: /cs set #sohbet restricted off (Pasif)

 

LeaveOps

Kanala ilk giren nick’in op olmasını sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı leaveops on/off

OpNotice

Kanalda kullanılan Cs komutlarının notice ile belirtilmesini sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı opnotice on/off

IRC KanaL Founder Değiştirme Komutu (Founder)

Kanalın founderini değiştirmemizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı founder nick

Örnek: /cs set #sohbet founder Sima (KanaLın Yeni Founderi Sima Olur)

Password

Kanalın şifresini değiştirmemizi sağlar.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı password yenişifre

Örnek: /cs set #sohbet password 98765

Yedek Founder Komutu (Successor)

Kanala yardımcı founder atamamızı sağlar.Sunucularda KanaL Founderi oLan Nick Droplandığı Zaman,KanaLda Droplanmış Oluyor ve KanaL Kaydı Siliniyor.Bunun Önüne Geçmek için,KanaLı Bir Kişinin insiyatifine bırakmamak için KanaLa Successor eklememiz gerekir.

Bu sayede kanal 180 günlük süre içersinde düşse bile, kanal founderi atanan successor olur.

Kullanım şekli: /cs set #kanaladı successor nick

Örnek: /cs set #sohbet successor Sima

Chanserv Levels Komutları

Levels kanalın seviye ayarlarıdır. Bu seviyeler kanalda bazı özellikler kanala

bazı alternatifler kazanmasını sağlar. Levels komutları;

Reset

Kanalın level ayarlarına reset çekmemizi sağlar.

Bu sayede başlangıç ayarlarına geri döner.Farbika ayarlarına da diyebiliriz. 🙂

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı reset

Örnek: /cs LeveLs #sohbet reset

AutoOp

Kanala op girişi seviyesini belirler.

Başlangıç ayarlarındaki seviyesi ” 50 ” şeklindedir.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set autoop seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set autoop 75  (75. Access Seviyesinden Aop oLunabilir)

Autoprotect

Kanala protect girişi seviyesini belirler.

Başlangıç ayarlarındaki seviyesi ” 100 ” şeklindedir.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set autoprotect seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set autoprotect 150  (150.Access Seviyesinden Sop Ekler)

Autovoice

Kanala voice girişi seviyesini belirler.

Başlangıç ayarlarındaki seviyesi ” 30 ” şeklindedir.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set autovoice seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set autovoice 0 ( Bu Komut ile Sunucuya giriş Yapan tüm userler otovoice olur.)

/cs LeveLs #sohbet set autovoice 35 (35.Access Seviyesinden Voice Verilebilir.)

Autohalfop

Kanala halfop girişi seviyesini belirler.

Başlangıç ayarlarındaki seviyesi ” 40 ” şeklindedir.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set autohalfop seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set autohalfop 45  (Oto Halfop Seviyesini 45. Seviyeye Çıkartır..)

INVITE

Kanaldaki invite seviyesini belirler.

Kanal +i modunda olduğunda, belirtilen seviye altındakiler kanala invite edemezler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set invite seviye

Akick

Kanaldaki akick seviyesini belirler.

Belirlenen seviye altındakilar kanalda akick komutlarını uygulayamazlar.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set akick seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set Akick 100 (100. Seviyenin Altındakiler KanaLda Akick Komutunu Kullanamazlar)

Set

Kanaldaki set komutlarının kullanım seviyelerini belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set set seviye

Örnek: /cs LeveLs #sohbet set set 100 (100. Access Seviyesi aLtında oLanlar Set Komutlarına Erişemez)

Unban

Kanalda kendi banınızı açmak için verilmiş olan seviyeyi belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set unban seviye

Acc-List

Kanalın access list’i görmek için verilen seviyeyi belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set acc-list seviye

Acc-Change

Kanalda access ekleme seviyesini belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set acc-change seviye

Memo

Kanala gönderilen memoları okumak için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set memo seviye

Op-Deop

Op komutlarının kullanımın seviyelerini belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set opdeop seviye

Voice

Voice komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set voice seviye

Halfop

Halfop komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set halfop seviye

Protect

Protect komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set protect seviye

Kick

Kick komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli : /cs levels #kanaladı set kick seviye

Topic

Topic komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set topic seviye

Status

Status komutunun kullanımı için seviye belirler.

Kullanım şekli: /cs levels #kanaladı set status seviye

Etiketler:

Bu yazı toplamda 483 kişi tarafından görüntülendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete Başla

                                Mirc İndir

Biz Kimiz?

SohbetSizsiniz.Com Sohbet Sunucusu Öncelikle Kullanıcılarına GüzeL, Temiz, KaliteLi ve Güvenilir Bir Chat Ortamı Sunmayı Hedeflemektedir. Tabi Bunun Yanında Sanat Spor ve Teknoloji Dünyasından Yeni Gelişmeler, Değişik Yemek Tarifleri, Şarkı Sözleri, Nihai oLarak Sohbet Odaları ve Son Dakika Haberlerini Anında Sizlerle Paylaşmaktayız. Web Sitemiz Bir Muhabbet ve Sohbet Sitesi oLduğundan Kullanıcılarımızın Sohbet Ederken Kendilerini Güvende Hissetmeleri ve Onlara Kaliteli Bir Ortam Sağlamak için Çalışmalarımız Hız Kaybetmeden Devam Edecektir.SosyaL Medyanın Tüm Dünyada Artan Bir ivme iLe Önem Kazanmış oLması, IRC Gibi Sohbet Sitelerinin Önemini Bir Nebze oLsun Azaltmış oLsa Dahi, Kullanıcılar Bu Alışkanlıklarından AsLa Vazgeçmemişlerdir. mSn Gibi Skype Gibi Görüntülü ve SesLi Sohbet pLatformları Dahi Eski Önemini Yitirdikleri Aşikardır, Ancak Yazılı Chat, Sohbet Odaları ve Muhabbet Siteleri HaLa Bir Tutku oLmaya Devam Etmektedir.Bizler Tüm Kullanıcılarımıza Hoş Sohbetler Diler Saygılar Sunarız…

Bu sitedeki tüm metin, resim, tasarım, yazılım ve içerikler telif hakları kapsamındadır. Bu sitedeki tüm bilgiler değiştirilebilir.

© 2019 Tüm Hakları Sakıldır.